code: drawterm

ref: aa7b1a1a3bf4790a6a77d2fef06913da25cac597
dir: /libsec/ripemd.c/

View raw version
#include "os.h"

#include <libsec.h>

#define BYTES_TO_DWORD(strptr)          \
      (((u32int) *((strptr)+3) << 24) | \
       ((u32int) *((strptr)+2) << 16) | \
       ((u32int) *((strptr)+1) << 8) | \
       ((u32int) *(strptr)))

#define ROL(x, n)    (((x) << (n)) | ((x) >> (32-(n))))

/* the five basic functions F(), G() and H() */
#define F(x, y, z)    ((x) ^ (y) ^ (z)) 
#define G(x, y, z)    (((x) & (y)) | (~(x) & (z))) 
#define H(x, y, z)    (((x) | ~(y)) ^ (z))
#define I(x, y, z)    (((x) & (z)) | ((y) & ~(z))) 
#define J(x, y, z)    ((x) ^ ((y) | ~(z)))
 
/* the ten basic operations FF() through III() */
#define FF(a, b, c, d, e, x, s)    {\
   (a) += F((b), (c), (d)) + (x);\
   (a) = ROL((a), (s)) + (e);\
   (c) = ROL((c), 10);\
  }
#define GG(a, b, c, d, e, x, s)    {\
   (a) += G((b), (c), (d)) + (x) + 0x5a827999UL;\
   (a) = ROL((a), (s)) + (e);\
   (c) = ROL((c), 10);\
  }
#define HH(a, b, c, d, e, x, s)    {\
   (a) += H((b), (c), (d)) + (x) + 0x6ed9eba1UL;\
   (a) = ROL((a), (s)) + (e);\
   (c) = ROL((c), 10);\
  }
#define II(a, b, c, d, e, x, s)    {\
   (a) += I((b), (c), (d)) + (x) + 0x8f1bbcdcUL;\
   (a) = ROL((a), (s)) + (e);\
   (c) = ROL((c), 10);\
  }
#define JJ(a, b, c, d, e, x, s)    {\
   (a) += J((b), (c), (d)) + (x) + 0xa953fd4eUL;\
   (a) = ROL((a), (s)) + (e);\
   (c) = ROL((c), 10);\
  }
#define FFF(a, b, c, d, e, x, s)    {\
   (a) += F((b), (c), (d)) + (x);\
   (a) = ROL((a), (s)) + (e);\
   (c) = ROL((c), 10);\
  }
#define GGG(a, b, c, d, e, x, s)    {\
   (a) += G((b), (c), (d)) + (x) + 0x7a6d76e9UL;\
   (a) = ROL((a), (s)) + (e);\
   (c) = ROL((c), 10);\
  }
#define HHH(a, b, c, d, e, x, s)    {\
   (a) += H((b), (c), (d)) + (x) + 0x6d703ef3UL;\
   (a) = ROL((a), (s)) + (e);\
   (c) = ROL((c), 10);\
  }
#define III(a, b, c, d, e, x, s)    {\
   (a) += I((b), (c), (d)) + (x) + 0x5c4dd124UL;\
   (a) = ROL((a), (s)) + (e);\
   (c) = ROL((c), 10);\
  }
#define JJJ(a, b, c, d, e, x, s)    {\
   (a) += J((b), (c), (d)) + (x) + 0x50a28be6UL;\
   (a) = ROL((a), (s)) + (e);\
   (c) = ROL((c), 10);\
  }


static void MDinit(u32int *MDbuf)
{
  MDbuf[0] = 0x67452301UL;
  MDbuf[1] = 0xefcdab89UL;
  MDbuf[2] = 0x98badcfeUL;
  MDbuf[3] = 0x10325476UL;
  MDbuf[4] = 0xc3d2e1f0UL;

  return;
}

static void compress(u32int *MDbuf, u32int *X)
{
  u32int aa = MDbuf[0], bb = MDbuf[1], cc = MDbuf[2],
     dd = MDbuf[3], ee = MDbuf[4];
  u32int aaa = MDbuf[0], bbb = MDbuf[1], ccc = MDbuf[2],
     ddd = MDbuf[3], eee = MDbuf[4];

  /* round 1 */
  FF(aa, bb, cc, dd, ee, X[ 0], 11);
  FF(ee, aa, bb, cc, dd, X[ 1], 14);
  FF(dd, ee, aa, bb, cc, X[ 2], 15);
  FF(cc, dd, ee, aa, bb, X[ 3], 12);
  FF(bb, cc, dd, ee, aa, X[ 4], 5);
  FF(aa, bb, cc, dd, ee, X[ 5], 8);
  FF(ee, aa, bb, cc, dd, X[ 6], 7);
  FF(dd, ee, aa, bb, cc, X[ 7], 9);
  FF(cc, dd, ee, aa, bb, X[ 8], 11);
  FF(bb, cc, dd, ee, aa, X[ 9], 13);
  FF(aa, bb, cc, dd, ee, X[10], 14);
  FF(ee, aa, bb, cc, dd, X[11], 15);
  FF(dd, ee, aa, bb, cc, X[12], 6);
  FF(cc, dd, ee, aa, bb, X[13], 7);
  FF(bb, cc, dd, ee, aa, X[14], 9);
  FF(aa, bb, cc, dd, ee, X[15], 8);
               
  /* round 2 */
  GG(ee, aa, bb, cc, dd, X[ 7], 7);
  GG(dd, ee, aa, bb, cc, X[ 4], 6);
  GG(cc, dd, ee, aa, bb, X[13], 8);
  GG(bb, cc, dd, ee, aa, X[ 1], 13);
  GG(aa, bb, cc, dd, ee, X[10], 11);
  GG(ee, aa, bb, cc, dd, X[ 6], 9);
  GG(dd, ee, aa, bb, cc, X[15], 7);
  GG(cc, dd, ee, aa, bb, X[ 3], 15);
  GG(bb, cc, dd, ee, aa, X[12], 7);
  GG(aa, bb, cc, dd, ee, X[ 0], 12);
  GG(ee, aa, bb, cc, dd, X[ 9], 15);
  GG(dd, ee, aa, bb, cc, X[ 5], 9);
  GG(cc, dd, ee, aa, bb, X[ 2], 11);
  GG(bb, cc, dd, ee, aa, X[14], 7);
  GG(aa, bb, cc, dd, ee, X[11], 13);
  GG(ee, aa, bb, cc, dd, X[ 8], 12);

  /* round 3 */
  HH(dd, ee, aa, bb, cc, X[ 3], 11);
  HH(cc, dd, ee, aa, bb, X[10], 13);
  HH(bb, cc, dd, ee, aa, X[14], 6);
  HH(aa, bb, cc, dd, ee, X[ 4], 7);
  HH(ee, aa, bb, cc, dd, X[ 9], 14);
  HH(dd, ee, aa, bb, cc, X[15], 9);
  HH(cc, dd, ee, aa, bb, X[ 8], 13);
  HH(bb, cc, dd, ee, aa, X[ 1], 15);
  HH(aa, bb, cc, dd, ee, X[ 2], 14);
  HH(ee, aa, bb, cc, dd, X[ 7], 8);
  HH(dd, ee, aa, bb, cc, X[ 0], 13);
  HH(cc, dd, ee, aa, bb, X[ 6], 6);
  HH(bb, cc, dd, ee, aa, X[13], 5);
  HH(aa, bb, cc, dd, ee, X[11], 12);
  HH(ee, aa, bb, cc, dd, X[ 5], 7);
  HH(dd, ee, aa, bb, cc, X[12], 5);

  /* round 4 */
  II(cc, dd, ee, aa, bb, X[ 1], 11);
  II(bb, cc, dd, ee, aa, X[ 9], 12);
  II(aa, bb, cc, dd, ee, X[11], 14);
  II(ee, aa, bb, cc, dd, X[10], 15);
  II(dd, ee, aa, bb, cc, X[ 0], 14);
  II(cc, dd, ee, aa, bb, X[ 8], 15);
  II(bb, cc, dd, ee, aa, X[12], 9);
  II(aa, bb, cc, dd, ee, X[ 4], 8);
  II(ee, aa, bb, cc, dd, X[13], 9);
  II(dd, ee, aa, bb, cc, X[ 3], 14);
  II(cc, dd, ee, aa, bb, X[ 7], 5);
  II(bb, cc, dd, ee, aa, X[15], 6);
  II(aa, bb, cc, dd, ee, X[14], 8);
  II(ee, aa, bb, cc, dd, X[ 5], 6);
  II(dd, ee, aa, bb, cc, X[ 6], 5);
  II(cc, dd, ee, aa, bb, X[ 2], 12);

  /* round 5 */
  JJ(bb, cc, dd, ee, aa, X[ 4], 9);
  JJ(aa, bb, cc, dd, ee, X[ 0], 15);
  JJ(ee, aa, bb, cc, dd, X[ 5], 5);
  JJ(dd, ee, aa, bb, cc, X[ 9], 11);
  JJ(cc, dd, ee, aa, bb, X[ 7], 6);
  JJ(bb, cc, dd, ee, aa, X[12], 8);
  JJ(aa, bb, cc, dd, ee, X[ 2], 13);
  JJ(ee, aa, bb, cc, dd, X[10], 12);
  JJ(dd, ee, aa, bb, cc, X[14], 5);
  JJ(cc, dd, ee, aa, bb, X[ 1], 12);
  JJ(bb, cc, dd, ee, aa, X[ 3], 13);
  JJ(aa, bb, cc, dd, ee, X[ 8], 14);
  JJ(ee, aa, bb, cc, dd, X[11], 11);
  JJ(dd, ee, aa, bb, cc, X[ 6], 8);
  JJ(cc, dd, ee, aa, bb, X[15], 5);
  JJ(bb, cc, dd, ee, aa, X[13], 6);

  /* parallel round 1 */
  JJJ(aaa, bbb, ccc, ddd, eee, X[ 5], 8);
  JJJ(eee, aaa, bbb, ccc, ddd, X[14], 9);
  JJJ(ddd, eee, aaa, bbb, ccc, X[ 7], 9);
  JJJ(ccc, ddd, eee, aaa, bbb, X[ 0], 11);
  JJJ(bbb, ccc, ddd, eee, aaa, X[ 9], 13);
  JJJ(aaa, bbb, ccc, ddd, eee, X[ 2], 15);
  JJJ(eee, aaa, bbb, ccc, ddd, X[11], 15);
  JJJ(ddd, eee, aaa, bbb, ccc, X[ 4], 5);
  JJJ(ccc, ddd, eee, aaa, bbb, X[13], 7);
  JJJ(bbb, ccc, ddd, eee, aaa, X[ 6], 7);
  JJJ(aaa, bbb, ccc, ddd, eee, X[15], 8);
  JJJ(eee, aaa, bbb, ccc, ddd, X[ 8], 11);
  JJJ(ddd, eee, aaa, bbb, ccc, X[ 1], 14);
  JJJ(ccc, ddd, eee, aaa, bbb, X[10], 14);
  JJJ(bbb, ccc, ddd, eee, aaa, X[ 3], 12);
  JJJ(aaa, bbb, ccc, ddd, eee, X[12], 6);

  /* parallel round 2 */
  III(eee, aaa, bbb, ccc, ddd, X[ 6], 9); 
  III(ddd, eee, aaa, bbb, ccc, X[11], 13);
  III(ccc, ddd, eee, aaa, bbb, X[ 3], 15);
  III(bbb, ccc, ddd, eee, aaa, X[ 7], 7);
  III(aaa, bbb, ccc, ddd, eee, X[ 0], 12);
  III(eee, aaa, bbb, ccc, ddd, X[13], 8);
  III(ddd, eee, aaa, bbb, ccc, X[ 5], 9);
  III(ccc, ddd, eee, aaa, bbb, X[10], 11);
  III(bbb, ccc, ddd, eee, aaa, X[14], 7);
  III(aaa, bbb, ccc, ddd, eee, X[15], 7);
  III(eee, aaa, bbb, ccc, ddd, X[ 8], 12);
  III(ddd, eee, aaa, bbb, ccc, X[12], 7);
  III(ccc, ddd, eee, aaa, bbb, X[ 4], 6);
  III(bbb, ccc, ddd, eee, aaa, X[ 9], 15);
  III(aaa, bbb, ccc, ddd, eee, X[ 1], 13);
  III(eee, aaa, bbb, ccc, ddd, X[ 2], 11);

  /* parallel round 3 */
  HHH(ddd, eee, aaa, bbb, ccc, X[15], 9);
  HHH(ccc, ddd, eee, aaa, bbb, X[ 5], 7);
  HHH(bbb, ccc, ddd, eee, aaa, X[ 1], 15);
  HHH(aaa, bbb, ccc, ddd, eee, X[ 3], 11);
  HHH(eee, aaa, bbb, ccc, ddd, X[ 7], 8);
  HHH(ddd, eee, aaa, bbb, ccc, X[14], 6);
  HHH(ccc, ddd, eee, aaa, bbb, X[ 6], 6);
  HHH(bbb, ccc, ddd, eee, aaa, X[ 9], 14);
  HHH(aaa, bbb, ccc, ddd, eee, X[11], 12);
  HHH(eee, aaa, bbb, ccc, ddd, X[ 8], 13);
  HHH(ddd, eee, aaa, bbb, ccc, X[12], 5);
  HHH(ccc, ddd, eee, aaa, bbb, X[ 2], 14);
  HHH(bbb, ccc, ddd, eee, aaa, X[10], 13);
  HHH(aaa, bbb, ccc, ddd, eee, X[ 0], 13);
  HHH(eee, aaa, bbb, ccc, ddd, X[ 4], 7);
  HHH(ddd, eee, aaa, bbb, ccc, X[13], 5);

  /* parallel round 4 */  
  GGG(ccc, ddd, eee, aaa, bbb, X[ 8], 15);
  GGG(bbb, ccc, ddd, eee, aaa, X[ 6], 5);
  GGG(aaa, bbb, ccc, ddd, eee, X[ 4], 8);
  GGG(eee, aaa, bbb, ccc, ddd, X[ 1], 11);
  GGG(ddd, eee, aaa, bbb, ccc, X[ 3], 14);
  GGG(ccc, ddd, eee, aaa, bbb, X[11], 14);
  GGG(bbb, ccc, ddd, eee, aaa, X[15], 6);
  GGG(aaa, bbb, ccc, ddd, eee, X[ 0], 14);
  GGG(eee, aaa, bbb, ccc, ddd, X[ 5], 6);
  GGG(ddd, eee, aaa, bbb, ccc, X[12], 9);
  GGG(ccc, ddd, eee, aaa, bbb, X[ 2], 12);
  GGG(bbb, ccc, ddd, eee, aaa, X[13], 9);
  GGG(aaa, bbb, ccc, ddd, eee, X[ 9], 12);
  GGG(eee, aaa, bbb, ccc, ddd, X[ 7], 5);
  GGG(ddd, eee, aaa, bbb, ccc, X[10], 15);
  GGG(ccc, ddd, eee, aaa, bbb, X[14], 8);

  /* parallel round 5 */
  FFF(bbb, ccc, ddd, eee, aaa, X[12] , 8);
  FFF(aaa, bbb, ccc, ddd, eee, X[15] , 5);
  FFF(eee, aaa, bbb, ccc, ddd, X[10] , 12);
  FFF(ddd, eee, aaa, bbb, ccc, X[ 4] , 9);
  FFF(ccc, ddd, eee, aaa, bbb, X[ 1] , 12);
  FFF(bbb, ccc, ddd, eee, aaa, X[ 5] , 5);
  FFF(aaa, bbb, ccc, ddd, eee, X[ 8] , 14);
  FFF(eee, aaa, bbb, ccc, ddd, X[ 7] , 6);
  FFF(ddd, eee, aaa, bbb, ccc, X[ 6] , 8);
  FFF(ccc, ddd, eee, aaa, bbb, X[ 2] , 13);
  FFF(bbb, ccc, ddd, eee, aaa, X[13] , 6);
  FFF(aaa, bbb, ccc, ddd, eee, X[14] , 5);
  FFF(eee, aaa, bbb, ccc, ddd, X[ 0] , 15);
  FFF(ddd, eee, aaa, bbb, ccc, X[ 3] , 13);
  FFF(ccc, ddd, eee, aaa, bbb, X[ 9] , 11);
  FFF(bbb, ccc, ddd, eee, aaa, X[11] , 11);

  /* combine results */
  ddd += cc + MDbuf[1];        /* final result for MDbuf[0] */
  MDbuf[1] = MDbuf[2] + dd + eee;
  MDbuf[2] = MDbuf[3] + ee + aaa;
  MDbuf[3] = MDbuf[4] + aa + bbb;
  MDbuf[4] = MDbuf[0] + bb + ccc;
  MDbuf[0] = ddd;

  return;
}

static void MDfinish(u32int *MDbuf, uchar *strptr, u32int lswlen, u32int mswlen)
{
  unsigned int i;                 /* counter    */
  u32int    X[16];               /* message words */

  memset(X, 0, 16*sizeof(u32int));

  /* put bytes from strptr into X */
  for (i=0; i<(lswlen&63); i++) {
   /* byte i goes into word X[i div 4] at pos. 8*(i mod 4) */
   X[i>>2] ^= (u32int) *strptr++ << (8 * (i&3));
  }

  /* append the bit m_n == 1 */
  X[(lswlen>>2)&15] ^= (u32int)1 << (8*(lswlen&3) + 7);

  if ((lswlen & 63) > 55) {
   /* length goes to next block */
   compress(MDbuf, X);
   memset(X, 0, 16*sizeof(u32int));
  }

  /* append length in bits*/
  X[14] = lswlen << 3;
  X[15] = (lswlen >> 29) | (mswlen << 3);
  compress(MDbuf, X);

  return;
}

DigestState*
ripemd160(uchar *p, ulong len, uchar *digest, DigestState *s)
{
	u32int x[16];
	int i, j, k;

	if(s == nil){
		s = malloc(sizeof(*s));
		if(s == nil)
			return nil;
		memset(s, 0, sizeof(*s));
		s->malloced = 1;
	}

	if(s->seeded == 0){
		MDinit(s->state);
		s->seeded = 1;
	}

	/* fill out the partial 64 byte block from previous calls */
	if(s->blen){
		i = 64 - s->blen;
		if(len < i)
			i = len;
		memmove(s->buf + s->blen, p, i);
		len -= i;
		s->blen += i;
		p += i;
		if(s->blen == 64){
			for(i = 0; i < 16; i++)
				x[i] = BYTES_TO_DWORD(s->buf + i * 4);
			compress(s->state, x);
			s->len += s->blen;
			s->blen = 0;
		}
	}

	/* do 64 byte blocks */
	i = len & ~0x3f;
	if(i){
		for(j = 0; j < i; j += 64){
			for(k = 0; k < 16; k++)
				x[k] = BYTES_TO_DWORD(p + j + k * 4);
			compress(s->state, x);
		}
		s->len += i;
		len -= i;
		p += i;
	}

	/* save the left overs if not last call */
	if(digest == 0){
		if(len){
			memmove(s->buf, p, len);
			s->blen += len;
		}
		return s;
	}

	MDfinish(s->state, p, s->len + len, 0);
	for(i = 0; i < 5; i++){
		digest[4 * i] = s->state[i];
		digest[4 * i + 1] = s->state[i] >> 8;
		digest[4 * i + 2] = s->state[i] >> 16;
		digest[4 * i + 3] = s->state[i] >> 24;

	}
	if(s->malloced == 1)
		free(s);
	return nil;

}