shithub: purgatorio

ref: 82a3f55c5fb7b9f7a82449e4eb943c535ec3e491

adiff.dis
agrep.dis
awd.dis
cd.dis
new.dis
spout.dis
win.dis
winm.dis